Energiatodistukset

Energiatodistukset

Laadimme myös 1.6.2013 voimaan tulleen lain mukaisia energiatodistuksia. Energiatodistukset laatii Lauri Marjanen, jolla on tehtävän vaatima pätevyys ja joka on merkitty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin.

Kesäkuun 2013 alusta voimaan astuneen lain mukaan tulee julkisissa myynti- sekä vuokrailmoituksissa aina esittää voimassa oleva energiatodistus. Velvoite koskee kaikkia asuinrakennuksia, myös sellaisia jotka on suojeltu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella kaavalla tai jotka ovat historiallisesti arvokkaita, poislukien sellaisissa tilanteissa jossa sen luonne tai ulkonäkö muuttuisi energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisen vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä. Yksityiskohtaisemmat tiedot määräyksistä löytyvät osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130050

Lisätietoa aiheesta löytyy mm. ympäristöhallinnon sivuilta osoitteesta http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennuksen_energia_ja_-ekotehokkuus/Rakennuksen_energiatodistus

Pyydä tarjous

Tarjouspyynnöt voi lähettää osoitteeseen:

lauri.marjanen@attentus.net tai soittamalla 02 2503 554

Tarjouksen tekemistä varten tarvitaan seuraavat tiedot:

  • Rakennuksen valmistumisvuosi
  • Rakennusten määrä sekä asuinhuoneistojen määrä
  • Rakennuksen osoite
  • Onko rakennuksen piirrustukset tallella

Energiatodistuksen laadinta tehdään aina rakennuskohtaisesta, ei yhtiökohtaisesti. Jos esimerkiksi taloyhtiö käsittää 6 rakennusta, täytyy energiatodistus laatia kaikille 6 rakennukselle erikseen. Energiatodistuksen yhteydessä tehdään aina myös kohdekäynti, jossa arvioidaan rakennuksen kuntoa silmämääräisesti. Lisäksi käynnin aikana tarkistetaan tarvittavat tekniset tiedot energiatodistuksen laadintaa varten.

Energiatodistus esimerkki